บริการทั้งหมด


รวมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Instagram Like - เพิ่มไลค์โพส [ราคาถูก]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
61 เพิ่มไลค์ Instagram เร็วมาก [50K/วัน] [เริ่มทันที] 2.15 บาท / 1000 100 / 50000
62 เพิ่มไลค์จริง Instagram [5K/ชั่วโมง] [ลดน้อยมาก] [ประกัน30วัน] [เริ่มทันที] 4.35 บาท / 1000 10 / 30000
63 เพิ่มไลค์จริง Instagram [30K/วัน] [ไม่ลด] [เริ่มทันที] 4.90 บาท / 1000 10 / 30000
64 เพิ่มไลค์จริง Instagram จำกัด 40K [30K/วัน] [โอกาสลด3%] [เริ่มทันที] 5.75 บาท / 1000 10 / 40000
65 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 50K [30K/วัน] [โอกาสลด3%] [เริ่มทันที] 5.75 บาท / 1000 10 / 50000
66 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 50K [30K/วัน] [โอกาสลด3%] [เริ่มทันที] [ประกัน30วัน] 7.50 บาท / 1000 10 / 50000
67 เพิ่มไลค์ Instagram [100-10K] [ไม่มีประกัน] [ถูกมาก] [เริ่มทันที] 8.90 บาท / 1000 10 / 50000
68 เพิ่มไลค์บัญชีจริง Instagram จำกัด 200K [500/ชั่วโมง] [โอกาสลด5%] [เริ่มทันที] [ประกัน30วัน] 15.50 บาท / 1000 10 / 200000
69 เพิ่มไลค์บัญชีจริง Instagram จำกัด 500K [20K/ชั่วโมง] [ไม่ลดเลย] [เริ่มทันที] 31.00 บาท / 1000 10 / 500000
Instagram Like - เพิ่มไลค์โพส [บัญชีจริง]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
70 เพิ่มไลค์ Instagram [100-5K] [3K/วัน] [ลดน้อยมากแนะนำ] [เริ่มทันที] 13.00 บาท / 1000 10 / 100000
71 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 10K [500-1K/ชั่วโมง] [บัญชีจริง] [ไม่ลด] 16.50 บาท / 1000 20 / 10000
72 เพิ่มไลค์ Instagram [100-20K] [แบบพิเศษ] [ทันที] 27.00 บาท / 1000 20 / 20000
73 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 50K [25K/ชั่วโมง] [บัญชีจริงระดับดีมาก] [ไม่ลด] 60.00 บาท / 1000 20 / 50000
74 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 100K [5-10K/ชั่วโมง] [บัญชีจริงระดับดีมาก] [ไม่ลด] 95.00 บาท / 1000 50 / 100000
Instagram Like - เพิ่มไลค์โพส [บัญชีบอท]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
75 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 100K [100K/วัน] [เริ่มทันที] [ไม่มีประกัน] 2.70 บาท / 1000 10 / 100000
76 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 200K [200K/วัน] [เริ่มทันที] [ไม่มีประกัน] 3.50 บาท / 1000 10 / 200000
77 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 250K [250K/วัน] [เริ่มทันที] [ไม่มีประกัน] 4.00 บาท / 1000 20 / 250000
Instagram Like - เพิ่มไลค์โพส [เลือกประเทศ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
78 เพิ่มไลค์จริง Instagram [อินเดีย+อาหรับ] [300-500/ชั่วโมง] 30.00 บาท / 1000 100 / 10000
79 เพิ่มไลค์จริง Instagram [50-20K] [ตุรกีผสมเอเชีย] 58.00 บาท / 1000 20 / 100000
80 เพิ่มไลค์จริง Instagram + Impressions [100-20K] [ตุรกีผสมเอเชีย] [10K/วัน] 68.00 บาท / 1000 100 / 20000
81 เพิ่มไลค์จริง Instagram จำกัด 10K [บราซิล] [500/ชั่วโมง] 122.00 บาท / 1000 20 / 10000
82 เพิ่มไลค์จริง Instagram จำกัด 15K [อินโดนีเซีย] 140.00 บาท / 1000 100 / 15000
83 เพิ่มไลค์จริง Instagram [อิหร่าน] [2-4K/ชั่วโมง] 140.00 บาท / 1000 50 / 10000
Instagram Like - เพิ่มไลค์โพส [บัญชีจริง] [คุณภาพสูง]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
84 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram จำกัด 20K [300-500/ชั่วโมง] [ไม่ลดเลย] [เริ่มทันที] 14.00 บาท / 1000 10 / 20000
85 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram จำกัด 30K [1-2K/ชั่วโมง] [ไม่ลดเลย] [เริ่มทันที] 16.50 บาท / 1000 10 / 30000
86 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram จำกัด 50K [5-10K/ชั่วโมง] [ไม่ลดเลย] [เริ่มทันที] 45.00 บาท / 1000 10 / 50000
87 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram [คุณภาพดีมาก] [เริ่มทันที] 79.00 บาท / 1000 50 / 10000
88 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram [ดีที่สุดในตลาด] [เริ่มทันที] 99.00 บาท / 1000 50 / 50000
Instagram Impression + Reach
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
89 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 50K [1K/ชั่วโมง] [ดูจริง] Impressions + Reach 11.00 บาท / 1000 10 / 50000
90 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 200K [5-10K/ชั่วโมง] [ดูจริง] Impressions + Reach 15.00 บาท / 1000 10 / 200000
91 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 100K [10-20K/ชั่วโมง] [ดูจริง] Impressions + Reach 29.00 บาท / 1000 10 / 100000
92 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 20K [100K/ชั่วโมง] [ดูจริง] Impressions + Reach 49.00 บาท / 1000 10 / 20000
93 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 1.5K [1K/ชั่วโมง] [ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ] Impressions + Reach 144.00 บาท / 1000 20 / 1500
Instagram Reels + Views
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
94 Instagram Reel Video Views [สูงสุด 10M] [เร็วมาก] 0.50 บาท / 1000 100 / 10000000
95 เพิ่มไลค์ Instagram Reel จำกัด 50K [25K/ชั่วโมง] 5.00 บาท / 1000 50 / 50000
96 เพิ่มไลค์ Instagram Reel จำกัด 25K [500-1K/ชั่วโมง] 13.00 บาท / 1000 20 / 25000
97 เพิ่มไลค์ Instagram Reel จำกัด 20K [10K/ชั่วโมง] 19.00 บาท / 1000 50 / 20000
98 เพิ่มไลค์ Instagram Reel จำกัด 150K [5-10K/ชั่วโมง] 30.00 บาท / 1000 50 / 150000
Instagram Story + SAVE
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Instagram Like Vdo
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
99 instagram - Live Video Comment [สุ่มความคิดเห็น] [เริ่มทันที] 430.00 บาท / 1000 50 / 2000
100 Instagram - Live Video Views [เริ่มทันที] [สูงสุด5K] [ชม30นาที] 570.00 บาท / 1000 50 / 2000
Instagram Arab - ประเทศอาหรับ
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
126 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram จำกัด 15K [ประเทศอาหรับ] 105.00 บาท / 1000 10 / 15000
127 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 15K [ประเทศอาหรับ] 285.00 บาท / 1000 10 / 15000
Instagram Brazil - ประเทศบราซิล
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
128 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 100K [ไม่รับประกัน] [500/ชั่วโมง] [ประเทศบราซิล] 63.00 บาท / 1000 20 / 100000
129 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 30K [บัญชีผู้หญิง] [500/ชั่วโมง] [ประเทศบราซิล] 115.00 บาท / 1000 20 / 30000
130 เพิ่มไลค์ Instagram จำกัด 100K [มีประกัน] [500/ชั่วโมง] [ประเทศบราซิล] 79.00 บาท / 1000 20 / 100000
131 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [ประเทศบราซิล] 220.00 บาท / 1000 20 / 50000
132 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีผู้ชาย] [ประเทศบราซิล] [มีประกัน] 235.00 บาท / 1000 20 / 40000
133 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีผู้หญิง] [ประเทศบราซิล] [มีประกัน] 285.00 บาท / 1000 20 / 40000
134 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีคุณภาพสูง] [ประเทศบราซิล] [มีประกัน] 429.00 บาท / 1000 20 / 50000
Instagram Indian - ประเทศอินเดีย
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
135 เพิ่มไลค์ Instagram [5K/วัน] [ประเทศอินเดีย] [ไม่มีประกัน] 8.00 บาท / 1000 100 / 100000
136 เพิ่มไลค์ Instagram [ประเทศอินเดีย 100%] [ไม่มีประกัน] 17.00 บาท / 1000 100 / 50000
137 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram จำกัด 10K [ประเทศอินเดีย] [ไม่มีประกัน] 41.00 บาท / 1000 50 / 10000
138 เพิ่มไลค์คุณภาพสูง Instagram [แบบเร็วมาก] [ประเทศอินเดีย] [มีประกัน] 55.00 บาท / 1000 10 / 5000
139 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 1 ล้าน [ประเทศอินเดีย] [มีประกัน] 70.00 บาท / 1000 10 / 1000000
Instagram Thailand - ประเทศไทย [แนะนำ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Instagram Like Per Minute - เพิ่มไลค์แบบต่อนาที
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
140 เพิ่มไลค์ Instagram [2ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
141 เพิ่มไลค์ Instagram [5ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
142 เพิ่มไลค์ Instagram [10ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
143 เพิ่มไลค์ Instagram [25ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
144 เพิ่มไลค์ Instagram [50ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
145 เพิ่มไลค์ Instagram [75ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
146 เพิ่มไลค์ Instagram [100ไลค์/นาที] 55.00 บาท / 1000 20 / 15000
147 เพิ่มไลค์ Instagram [2ไลค์/นาที] [มีประกัน] 75.00 บาท / 1000 20 / 15000
148 เพิ่มไลค์ Instagram [20ไลค์/นาที] [มีประกัน] 75.00 บาท / 1000 20 / 15000
Instagram TV Views + Like
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
149 เพิ่มคนดู Instagram TV [IGTV] [เริ่มทันที] 1.00 บาท / 1000 1000 / 100000
150 เพิ่มคนดู Instagram TV [IGTV] [2แสน/ชั่วโมง] 1.50 บาท / 1000 100 / 100000000
151 เพิ่มไลค์ Instagram TV จำกัด 30K [IGTV] [20-25K/ชั่วโมง] 7.00 บาท / 1000 20 / 30000
152 เพิ่มไลค์ Instagram TV จำกัด 20K [IGTV] [บัญชีคุณภาพ] [5-10K/ชั่วโมง] 19.00 บาท / 1000 20 / 20000
153 เพิ่มไลค์ Instagram TV จำกัด 25K [IGTV] [บัญชีคุณภาพ] [500-1K/ชั่วโมง] 22.00 บาท / 1000 20 / 25000
154 เพิ่มไลค์ Instagram TV จำกัด 100K [IGTV] [บัญชีคุณภาพ] [10-15K/ชั่วโมง] 29.00 บาท / 1000 20 / 100000
Instagram Followers - เพิ่มผู้ติดตาม [แบบไม่มีประกัน]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
101 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram บัญชีบอท [สูงสุด10K] [ไม่รับประกัน] 9.00 บาท / 1000 100 / 10000
102 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram บัญชีบอท [สูงสุด20K] [ไม่รับประกัน] 10.00 บาท / 1000 100 / 20000
103 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram บัญชีบอท [สูงสุด50K] [ถูกที่สุดในตลาด] [ไม่รับประกัน] 11.00 บาท / 1000 100 / 50000
104 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram บัญชีบอท [10K/วัน] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] 12.00 บาท / 1000 10 / 200000
105 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram บัญชีบอท [2K/ชั่วโมง] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] 13.00 บาท / 1000 10 / 500000
106 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด150K [3-10K/วัน] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] 33.00 บาท / 1000 10 / 150000
107 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [100-5K/วัน] [บัญชีจริง] [ไม่รับประกัน] 120.00 บาท / 1000 10 / 35000
108 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [300-500/วัน] [บัญชีจริง] [แบบพิเศษ] [ไม่รับประกัน] 125.00 บาท / 1000 50 / 30000
Instagram Followers - เพิ่มผู้ติดตาม [แบบมีประกัน] [ราคาถูก]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
109 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 50K [30-50K/วัน] [คุณภาพต่ำ] 13.00 บาท / 1000 10 / 50000
110 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 500K [30-40K/วัน] [ลดน้อย] 15.00 บาท / 1000 10 / 500000
111 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 1M [50-75K/วัน] [ลดน้อย] 18.00 บาท / 1000 20 / 1000000
112 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 100K [5-10K/วัน] [แนะนำ] 24.00 บาท / 1000 10 / 100000
113 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [20K/วัน] [แนะนำอย่างยิ่ง] 33.00 บาท / 1000 50 / 20000
Instagram Followers - เพิ่มผู้ติดตาม [แบบมีประกัน] [คุณภาพดี]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
114 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 50K [บัญชีคุณภาพดี] [20K/วัน] 65.00 บาท / 1000 10 / 50000
115 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [ผู้ติดตามจริง] [แบบพิเศษ] 125.00 บาท / 1000 10 / 35000
116 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [ผู้ติดตามจริง] [แบบพิเศษ] [เริ่มทันที] 139.00 บาท / 1000 10 / 500000
117 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram จำกัด 50K [แนะนำ] [ระดับVIP] [เริ่มทันที] 385.00 บาท / 1000 20 / 50000
Instagram Followers - เพิ่มผู้ติดตาม [โฆษณา] [บัญชีจริง]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
118 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีจริง] [แพ๊คเกจ 1K] 109.00 บาท / 1000 1000 / 1000
119 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีจริง] [แพ๊คเกจ 2K] 115.00 บาท / 1000 1000 / 2000
120 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีจริง] [แพ๊คเกจ 3K] 119.00 บาท / 1000 1000 / 3000
121 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีจริง] [แพ๊คเกจ 5K] 135.00 บาท / 1000 1000 / 5000
122 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บัญชีจริง] [แพ๊คเกจ 10K] 147.00 บาท / 1000 1000 / 10000
Instagram Followers - เพิ่มผู้ติดตาม [แบบเลือกประเทศ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
123 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [อินเดีย] [2K/วัน] 45.00 บาท / 1000 100 / 1000000
124 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [รัสเซีย] [20K/วัน] 195.00 บาท / 1000 10 / 20000
125 เพิ่มผู้ติดตาม Instagram [บราซิล] [3-5K/วัน] 245.00 บาท / 1000 10 / 20000
Facebook Post Like - เพิ่มไลค์โพส
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
155 เพิ่มไลค์โพส Facebook จำกัด 1K [ราคาถูกสุด] [ไม่มีประกัน] 26.50 บาท / 1000 100 / 1000
156 เพิ่มไลค์โพส Facebook [500-1K/วัน] [ไม่มีประกัน] 29.00 บาท / 1000 100 / 2000
157 เพิ่มไลค์โพส Facebook [บัญชีคุณภาพ] [เริ่มทันที] [มีประกัน] 60.00 บาท / 1000 50 / 200
158 เพิ่มไลค์โพส & รูปภาพ Facebook [บัญชีคุณภาพสูง] [เริ่มทันที] [มีประกัน] [แนะนำ] 75.00 บาท / 1000 100 / 20000
159 เพิ่มไลค์โพสจริง Facebook [1K/วัน] [มีประกัน] 97.00 บาท / 1000 100 / 30000
160 เพิ่มไลค์โพสจริง Facebook [ไลค์โพสกลุ่มได้] [1K/วัน] [มีประกัน] 75.00 บาท / 1000 100 / 15000
161 เพิ่มไลค์โพสจริง Facebook [บัญชีคุณภาพดีสุด] [ไม่ลดเลย] [มีประกัน] 80.00 บาท / 1000 100 / 20000
Facebook Post Like - เพิ่มไลค์โพส [แบบเลือกประเทศ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
162 เพิ่มไลค์โพส Facebook [ประเทศบังกลาเทศ] 139.00 บาท / 1000 50 / 100
163 เพิ่มไลค์โพส Facebook [ประเทศอียิปต์] 139.00 บาท / 1000 50 / 50
164 เพิ่มไลค์โพส Facebook [ประเทศอินโดนีเซีย] 139.00 บาท / 1000 50 / 50
165 เพิ่มไลค์โพส Facebook [ประเทศฟิลิปปินส์] 139.00 บาท / 1000 50 / 100
166 เพิ่มไลค์โพส Facebook [ประเทศเวียดนาม] 139.00 บาท / 1000 50 / 50
Facebook Post Like Emoji - เพิ่มไลค์โพส [แสดงอิโมจิ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
167 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [LOVE] [หัวใจ] [เริ่มทันที] 89.00 บาท / 1000 50 / 100000
168 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [Care] [ห่วงใย] [เริ่มทันที] 89.00 บาท / 1000 50 / 50000
169 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [HAHA] [ฮ่าๆ] [เริ่มทันที] 89.00 บาท / 1000 50 / 50000
170 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [SAD] [เศร้า] [เริ่มทันที] 89.00 บาท / 1000 50 / 50000
171 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [WOW] [ว้าว] [เริ่มทันที] 89.00 บาท / 1000 50 / 100000
172 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [ANGRY] [โกรธ] [เริ่มทันที] 89.00 บาท / 1000 50 / 50000
Facebook Profile Followers - เพิ่มผู้ตามติดโปรไฟล์
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
173 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [บัญชีจริง] [มีประกัน] [เริ่มทันที] 149.00 บาท / 1000 100 / 500000
174 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [บัญชีจริงคุณภาพ] [มีประกัน] 183.00 บาท / 1000 1000 / 500000
Facebook Profile Followers - เพิ่มผู้ตามติดโปรไฟล์ [แบบเลือกประเทศ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
175 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ทั่วโลก] [มีประกัน] 229.00 บาท / 1000 50 / 500000
176 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ประเทศบังกลาเทศ] [มีประกัน] 225.00 บาท / 1000 50 / 100
177 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ประเทศอินเดีย] [มีประกัน] 225.00 บาท / 1000 50 / 100
178 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ประเทศอินโดนีเซีย] [มีประกัน] 225.00 บาท / 1000 50 / 50
179 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ประเทศฟิลิปปินส์] [มีประกัน] 229.00 บาท / 1000 50 / 50
180 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ประเทศเวียดนาม] [มีประกัน] 229.00 บาท / 1000 50 / 50
Facebook Fanpage Like - เพิ่มไลค์แฟนเพจ
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
181 เพิ่มไลค์แฟนเพจ Facebook [มีประกัน] [บัญชีจริง] 373.00 บาท / 1000 10 / 100000
182 เพิ่มไลค์แฟนเพจ + ติดตาม Facebook [200-10K/วัน] [มีประกัน] [บัญชีจริง] 279.00 บาท / 1000 50 / 500000
183 เพิ่มไลค์แฟนเพจ + ติดตาม Facebook [2K/วัน] [มีประกัน] [บัญชีจริง] 375.00 บาท / 1000 100 / 100000
184 เพิ่มไลค์แฟนเพจ Facebook [มีประกัน] [เริ่มทันที] 279.00 บาท / 1000 100 / 10000
Facebook Fanpage Followers - เพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจ
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
185 เพิ่มติดตามแฟนเพจ Facebook [บัญชีจริง] [มีประกัน] 199.00 บาท / 1000 100 / 500000
186 เพิ่มติดตามแฟนเพจ Facebook [บัญชีจริง] [เริ่มทันที] [มีประกัน] 242.00 บาท / 1000 100 / 500000
Facebook Post Like Thailand - เพิ่มไลค์โพสประเทศไทย [แนะนำ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
187 เพิ่มไลค์โพส Facebook [ประเทศไทย] 500.00 บาท / 1000 50 / 7000
188 เพิ่มไลค์โพส Facebook แสดงอิโมจิ [LOVE] [หัวใจ] [ประเทศไทย] 550.00 บาท / 1000 50 / 4000
Facebook Followers Thailand - เพิ่มผู้ติดตามประเทศไทย [แนะนำ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
189 เพิ่มผู้ติดตาม Facebook [ประเทศไทย] 380.00 บาท / 1000 1000 / 20000
Facebook Like Page Thailand - เพิ่มไลค์เพจประเทศไทย [แนะนำ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
190 เพิ่มไลค์แฟนเพจ Facebook [ประเทศไทย] 475.00 บาท / 1000 1000 / 20000
Facebook Auto Like Thailand - เพิ่มไลค์ออโต้ประเทศไทย [แนะนำ]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
191 กดไลค์โพส Facebook 50ไลค์/10โพส ต่อวัน จำนวน 1 เดือน [ประเทศไทย] 665000.00 บาท / 1000 1 / 1
192 กดไลค์โพส Facebook 100ไลค์/10โพส ต่อวัน จำนวน 1 เดือน [ประเทศไทย] 1140000.00 บาท / 1000 1 / 1
193 กดไลค์โพส Facebook 200ไลค์/10โพส ต่อวัน จำนวน 1 เดือน [ประเทศไทย] 1995000.00 บาท / 1000 1 / 1
194 กดไลค์โพส Facebook 100ไลค์/20โพส ต่อวัน จำนวน 1 เดือน [ประเทศไทย] 1995000.00 บาท / 1000 1 / 1
Facebook Live Stream - เพิ่มคนดูไลฟ์สด
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
195 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 30 นาที 79.00 บาท / 1000 50 / 8000
196 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 60 นาที 149.00 บาท / 1000 50 / 2000
197 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 90 นาที 229.00 บาท / 1000 50 / 2000
198 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 120 นาที 299.00 บาท / 1000 50 / 2000
199 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 150 นาที 369.00 บาท / 1000 50 / 2000
200 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 180 นาที 449.00 บาท / 1000 50 / 2000
201 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 210 นาที 519.00 บาท / 1000 50 / 2000
202 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 240 นาที 589.00 บาท / 1000 50 / 2000
203 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 30 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 169.00 บาท / 1000 50 / 6000
204 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 60 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 345.00 บาท / 1000 50 / 6000
205 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 90 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 519.00 บาท / 1000 50 / 6000
206 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 120 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 689.00 บาท / 1000 50 / 6000
207 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 150 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 839.00 บาท / 1000 50 / 6000
208 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 210 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 1199.00 บาท / 1000 50 / 6000
209 เพิ่มคนดูไลฟ์สตีม Facebook เป็นเวลา 240 นาที [สเถียร] [ดีมาก] 1369.00 บาท / 1000 50 / 6000
Facebook Video Views - เพิ่มคนดูวีดีโอ
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Facebook Group Members - เพิ่มคนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
215 เพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook [5K-10/วัน][มีประกัน] [เริ่มทันที] 249.00 บาท / 1000 100 / 500000
TikTok Like - เพิ่มไลค์โพส
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
210 เพิ่มไลค์ TikTok จำกัด 5K [ไม่มีประกัน] [ราคาถูกสุด] 12.00 บาท / 1000 100 / 1000000
211 เพิ่มไลค์ TikTok จำกัด 50K [ไม่มีประกัน] 27.00 บาท / 1000 100 / 100000
212 เพิ่มไลค์ TikTok จำกัด 50K [มีประกัน] [แนะนำ] 95.00 บาท / 1000 10 / 50000
TikTok Like - เพิ่มไลค์โพส [บัญชีคุณภาพสูง]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
213 เพิ่มไลค์ TikTok จำกัด 300K [มีประกัน] [เริ่มทันที] 49.00 บาท / 1000 100 / 300000
214 เพิ่มไลค์ TikTok จำกัด 10K [มีประกัน] [เริ่มทันที] 78.00 บาท / 1000 50 / 10000
TikTok Followers - เพิ่มคนติดตาม
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
216 เพิ่มผู้ติดตาม TikTok จำกัด 50K [10K/วัน] [มีประกัน] [บัญชีคุณภาพสูง] 140.00 บาท / 1000 100 / 50000
217 เพิ่มผู้ติดตาม TikTok จำกัด 200K [10K/วัน] [มีประกัน] [เริ่มทันที] 289.00 บาท / 1000 100 / 500000
218 เพิ่มผู้ติดตาม TikTok จำกัด 100K [50K/วัน] [บัญชีจริง] [มีประกัน] [เริ่มทันที] 166.00 บาท / 1000 10 / 50000
219 เพิ่มผู้ติดตาม TikTok จำกัด 50K [1K/วัน] [บัญชีจริง] [มีประกัน] [เริ่มทันที] 293.00 บาท / 1000 10 / 50000
220 เพิ่มผู้ติดตาม TikTok จำกัด 100K [30K/วัน] [บัญชีจริง] [มีประกัน] [เริ่มทันที] [แนะนำ] 310.00 บาท / 1000 10 / 50000
TikTok Views - เพิ่มวิวคนดู
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
TikTok Live Stream - เพิ่มคนดูไลฟ์สด
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Youtube Views - เพิ่มยอดดูคลิป [ไม่มีประกัน]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Youtube Views - เพิ่มยอดดูคลิป [รับประกัน]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Youtube Subscribers - เพิ่มยอดคนติดตาม
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Youtube Likes Dislikes - เพิ่มไลค์คลิป
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Youtube Live Stream - เพิ่มคนดูไลฟ์สด [คนจริง]
ไอดี ชื่อบริการ อัตราต่อ 1,000 สั่งซื้อขั้นต่ำ / สูงสุด
Khanthep ใช้คุกกี้เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไชต์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไชต์ของเรา การใช้งานเว็บไชต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม